On AlterNet: takeover

Koch Tribune Takeover Fails

Jodie GummowAlterNetAug 23, 2013

"Billionaire Oil Guys" Lose Bid to Takeover Cato institute

Ed KilgoreWashington Monthly Political AnimalMar 23, 2012